13 Aralık 2019

Sayın Üyemiz,

İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 14:30’da okulumuzun co-op salonunda yapılacağına yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı yer ve saatte 14 Ocak 2020 günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmiş ve bunun Web sayfasında yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımla,
Sevin ORAN
Başkan
İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği

Gündem

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan Heyetinin seçimi
  4. Denetim kurulu raporunun okunması
  5. Faaliyet Raporunun okunması
  6. 2018 – 2019 Mali raporunun sunulması ve onaylanması
  7. Yeni dönem Yönetim Kurulu seçimleri
  8. Yeni dönem aidat miktarının belirlenmesi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU