12 Aralık 2015

Sayın Üyemiz,

İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık 2015 Salı tarihinde saat 14:00’te okulumuzun co-op salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 Ocak 2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Saygılarımla,
Sevin ORAN
Başkan
İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği

Gündem

  1. Açılış ve yoklama
  1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  1. Divan Heyetinin seçimi
  1. Faaliyet Raporunun okunması
  1. 2014 – 2015 Mali raporunun sunulması ve onaylanması
  1. Yeni dönem Yönetim Kurulu seçimleri
  1. Yeni dönem aidat miktarının belirlenmesi
  1. Dilek ve temenniler
  1. Kapanış
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU