10 Aralık 2017

Sayın Üyemiz,

İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Aralık 2017 Salı tarihinde saat 14:30’da okulumuzun co-op salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 Ocak 2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Saygılarımla,
Sevin ORAN
Başkan
İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği

Gündem

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan Heyetinin seçimi
  4. Denetim kurulu raporunun okunması
  5. Faaliyet Raporunun okunması
  6. 2016 – 2017 Mali raporunun sunulması ve onaylanması
  7. Yeni dönem Yönetim Kurulu seçimleri
  8. Yeni dönem aidat miktarının belirlenmesi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU